Tjänster

Har du provat diverse vägar under lång tid på din resa i personlig & andlig utveckling och känner ändå att något saknas? Känns det som att du har provat allt och trots det känns det som att du sitter fast eller går i cirklar? Är du nyfiken på vem du är och vad ditt syfte är här på jorden? Har du frågor utan svar? En väg som känns otydlig. Då har du kommit helt rätt. Ta mig i handen ska jag visa dig vägen hem till dig. Till ett liv i alignment med din själ.

Soul Realignment

I en Soul Realignment session får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor och talanger är och vad ditt syfte är här på jorden. Det bidrar till att du med större lätthet kan leva utifrån ditt gudomliga självs uttryck, inom ramen för den mänskliga upplevelsen, som en del av Världen. 

Jag gör även en systemåterställning, där vi rensar bort alla eventuella skador och blockeringar som själen dragit på sig genom sina liv. Skador och blockeringar som påverkar dig i ditt.

Life Clarity

Life Clarity är ett koncept med förstärkt hjälp som bidrar till att du kan se hela sanningen om dig själva och din situation. Något som hjälper dig att se orsak och verkan och det du behöver för att kunna göra de beteendeförändringar du behöver göra får att skapa önskat resultat. Jag stöttar dig i att ifrågasätta olika val och tillvägagångssätt, utmanar dig med nya sätt att se och göra saker på, och hjälper dig att koppla ihop hur dina inlärda föreställningar och värderingar står i vägen för att du ska kunna skapa dig ett liv i större lätthet.

De bästa av världar

Vill du ge dig själv de bästa av världar så kombinerar vi de två genom att börja med en Soul Realignment vilket skapar en förståelse för vem du är och varför livet har sett ut som det har gjort. För att sedan ta kraften ur en Life Clarity som hjälper dig att omskapa livet i medvetenhet.

Onlinekurser för självledarskap

För dig som mer är en ”kan själv” finns mina multidimensionella självledarskapskurser, alla med ett stort syfte – att bidra till att du kan leva i större lätthet. Dem hittar du här.

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig så skicka ett meddelande