Life Clarity

Life Clarity är ett koncept med förstärkt hjälp som bidrar till att du kan se hela sanningen om dig själva och din situation. Något som hjälper dig att se orsak och verkan och det du behöver för att kunna göra de beteendeförändringar du behöver göra får att skapa önskat resultat.

Med utgång i utvecklingspsykologi, med ett Behavioristiska och socialpsykologiska perspektiv som grund, har jag skapat en fusion mellan detta
och Universums sju universella lagar, där attraktionslagen och karma är två av dem.

Min erfarenhet har nämligen lärt mig att när vi upplever oss, och livet, ur fusionen Ande – Kropp – Själ då mår vi som bäst, så för att kunna skapa en hållbar kontakt med hela dig behöver vi jobba på alla plan, i alla dimensioner. När vi inte lämnar någon del av vårat Sanna Själv utanför upplevelsen vi kallar vårat liv.

Jag stöttar dig i att ifrågasätta olika val och tillvägagångssätt, utmanar dig med nya sätt att se och göra saker på, och hjälper dig att koppla ihop hur dina inlärda föreställningar och värderingar står i vägen för att du ska kunna skapa dig ett liv i större lätthet.

Vi börjar att identifiera vad du vem du vill vara och vad du vill uppleva, för att på så sätt skapa en riktning med arbetet. För att sedan gå vidare till att identifiera, och jobba bort, dina begränsande föreställningar och mönster. För att sedan avsluta med att skapa en plan för ett hållbart liv i livsglädje och lätthet.

Life Clarity – 9900 kr
I priset ingår samtal och uppgifter fördelat över 6 tillfällen, samt support mellan våra samtal. Allt sker via telefon och vill du ha det inspelat så går det bra.
Det finns möjlighet att delbetala.