Med eller utan själen

Din skaparenergi (även kallat chi eller prana) är den energi som hela universum är uppbyggd på. Det är den energi som skapade våra själar, och också den energi vi använder oss av för att kunna skapa. Den energin är den som håller oss i liv. Det är livskraften, essensen av självaste livet. Förutom att hålla oss vid liv, använder vi också skaparenergin för att skapa den upplevelse vi vill ha. All skaparenergi  kommer från den gudomliga källan. Ju mer skaparenergi vi kan få tillgång till, desto lättare går det att skapa vår mänskliga upplevelse så som vi vill ha den. Vi får skaparenergi  från den gudomliga källan genom vår gudomliga själsstruktur. 

Vår själsstruktur är vår blueprint, tanken bakom tanken, eller den ”kod” som ger oss tillgång till skaparenergi. För att få ut maximalt med skaparenergi så behöver varje dimension i din varelse vara i linje med din gudomliga själsstruktur. Det är så du är designad att få skaparenergi som själ. Så med andra ord, ju mer du är dig själv, så som du blev designad att vara på själsnivå, desto mer livsenergi får du och desto lättare blir det att skapa de resultat du vill ha. I vår fysiska verklighet (vår tredimensionella värld) kan vi leva i linje med vår själ, eller inte. Vi kan vara i vår gudomliga själsstruktur i vår fysiska värld, genom att aktivt göra val som är i linje med vilka vi är på själsnivå. Och ju bättre vi är på det, desto lättare är livet. Det är den fria vilja – att leva med själen i lätthet, eller gå emot den och få skapa i motstånd. 

Vilken väg känns mest tilltalande? 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *