Soul Realignment

Soul Realignment är en intuitiv och helande metod fokuserad på att hjälpa andliga sökande att leva sitt gudomliga självuttryck inom denna mänskliga upplevelse. Soul Realignment använder Akashic Records läsning och rensning för att hjälpa dig att förstå och uttrycka dina gudomliga gåvor och själsändamål.

I en S.R får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor och talanger är och vad ditt syfte är här på jorden. Det kommer att bidra till att du med större lätthet kan leva utifrån ditt gudomliga självs uttryck, inom ramen för den mänskliga upplevelsen, som en del av Världen.

Jag gör även en systemåterställning, där vi rensar bort alla eventuella skador och blockeringar, som din själ har fört med sig under sina inkarnationer. Sånt som påverkar dig på ett negativt sätt i detta liv. Så detta är ett skifte som sker i 5D och uppåt, alltså på energiplan. Sen är det upp till dig att göra nya val som är i linje med det du nu vet är ditt självuttryck, dina styrkor och dina svagheter. 

Allt sker på distans. Först gör jag förarbetet och sen talas vi vid på telefon. I det samtalet delar jag information om din själ och vad jag hittat för skador och blockeringar. Det samtalet spelas in så du får det efteråt tillsammans med en liten läxa och några konkreta tips som kommer hjälpa dig på vägen. Själva återställningen aktiveras inte förrän vi talas vid eftersom allt styrs av den fria viljan. 

Du kan räkna med att samtalet tar 60 – 90 minuter, och förarbetet lika länge. 

Priset är 3900 kr dessa 3 timmar samt verktyg som hjälper dig efter.


Vill du ha hjälp efter att implementera det nya i livet, alltså mer hjälp att göra val som är i linje med din själ än vi hinner gå igenom under vårt samtal kan du lägga till 2 samtal à en timme.

För det paketet tar jag 5800 kr (3 timmar för din S.R och 2 timmar extra samtal). Då har du givetvis även fri tillgång till mig mellan våra samtal via Messenger eller mejl.