Tjänster

Har du provat diverse vägar under lång tid på din resa i personlig & andlig utveckling och känner ändå att något saknas? Känns det som att du har provat allt och trots det känns det som att du sitter fast eller går i cirklar? Är du nyfiken på vem du är och vad ditt syfte är här på jorden? Har du frågor utan svar? En väg som känns otydlig. Då har du kommit helt rätt. Ta mig i handen ska jag visa dig vägen hem till dig. Till ett liv i alignment med din själ.

Soul Realignment

I en Soul Realignment session får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor och talanger är och vad ditt syfte är här på jorden. Det bidrar till att du med större lätthet kan leva utifrån ditt gudomliga självs uttryck, inom ramen för den mänskliga upplevelsen, som en del av Världen. 

Jag gör även en systemåterställning, där vi rensar bort alla eventuella skador och blockeringar som själen dragit på sig genom sina liv. Skador och blockeringar som påverkar dig i ditt.

Känns detta som något för dig så skicka mig ett meddelande, eller läs vidare här…

Soul Realignment Plus – de bästa av världar

Vill du ge dig själv de bästa av världar så kombinerar vi de två genom att börja med en Soul Realignment vilket skapar en förståelse för vem du är och varför livet har sett ut som det har gjort. Och så följer vi upp den med två (2) samtal som har som syfte att hjälpa dig att släppa dina begränsande föreställningar och leva utefter din själs blueprint och självuttryck. Mer info hittar du här.

Life Clarity

Life Clarity är en fusion av olika tankesätt och sanningar vars syfte är att hjälpa dig att identifiera dina inlärda föreställningar och hinder, tydliggöra vad du vill med livet och lägga en hållbar plan så att du ska kunna skapa det. Vi
kommer att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för dig i ditt
liv.

Jag stöttar dig i att ifrågasätta olika val och tillvägagångssätt, utmanar dig med nya sätt att se och göra saker på, och hjälper dig att koppla ihop hur dina inlärda föreställningar och värderingar står i vägen för att du ska kunna skapa dig ett liv i större lätthet.

Mer info hittar du här

Själfulla visionärer & entreprenörer

Vi skapar resultat för själfulla visionära & entreprenörer som vill expandera sin business i medvetenhet. Genom att återskapa kontakten med själen och ge plats för dess självuttryck bygger vi en bro mellan själen och människan så att du kan använda dig av universums skaparkraft till att skapa framgång och överflöd.
Mer info hittar du här

Samtal per timme

Du kan alltid boka en timmes samtal med mig om du upplever att du behöver lite stöd och spegling just här och nu.

Samtal en timme – 1100 kr

Onlinekurser för självledarskap

För dig som mer är en ”kan själv” finns mina multidimensionella självledarskapskurser, alla med ett stort syfte – att bidra till att du kan leva i större lätthet. Dem hittar du här.

Mejla för kontakt

För dig som inte vet vad du ska börja med, eller som vill se om jag är rätt för dig så erbjuder jag ett kostnadsfritt samtal. Bara skicka mig ett meddelande